Zaznacz stronę

Coraz bliżej mamy do rozliczenia podatkowego za rok 2014. Każdy obywatel zarabiający pieniądze ma obowiązek rozliczania się z fiskusem. Warto dowiedzieć się, do czego służy deklaracja PIT-37, kto może z niej skorzystać i jak trzeba ją wypełnić.
Jeśli rozliczamy PIT-37 to pamiętajmy, że w roku 2015 wchodzi jego nowa wersja 20, w zeszłym roku była to wersja 19. Dla uniknięcia problemów z wypełnieniem złej wersji o wiele lepszym pomysłem będzie skorzystanie z programu do rozliczania podatku. Program nie tylko pomoże nam wypełnić deklaracje, ale również sam ją za nas wyśle do urzędu skarbowego.

Dla kogo druk PIT-37?

Dla tych wszystkich osób, które w 2014 zyskały swoje dochody z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych, zasiłków pieniężnych, emerytur, rent oraz świadczeń przedemerytalnych. PIT-37 jest deklaracją składaną przez podatnik, za którego zaliczki i podatek PIT odprowadza płatnik, czyli pracodawca albo zleceniodawca. Pozostałe osoby uzyskujące swoje dochody bez pośrednictwa płatnika wypełniają PIT-36.

Rozliczanie PIT-37 przez małżonków

Małżonkowie pracujący na umowę o pracę mogą wspólnie rozliczać się z podatku dochodowego. Natomiast, jeśli jedno z nich prowadzi działalnoś
to trzeba będzie składać dwie osobne deklaracje. Jeśli w roku podatkowym zostało zawarte małżeństwo to również trzeba rozliczać się osobno. Dopiero od przyszłego roku można będzie wypełniać wspólnie PIT-37.

Rozliczanie dochodów pełnoletnich dzieci

Dziecko, jeśli ma ukończone osiemnaście lat i z całego roku uzyskiwało dochody samo będzie rozliczało się z podatku dochodowego PIT-37. Dziecko pracujące w roku ukończenia 18 roku życia przychody sprzed pełnoletności będzie wliczało do dochodów rodziców, a swoje do deklaracji PIT-37.

Urząd skarbowy sam rozlicza PIT-37

To bardzo dobra wiadomość dla osób mających problemy z rozliczeniami. Od 2015 roku urzędy same będą wypełniały deklaracje PIT-37. Podatnik musi jedynie zalogować się na stronie Ministerstwa Finansów i sprawdzić czy się zgadza z wyliczeniami, jeśli tak to klika wyślij i deklaracja trafia do skarbówki.