Wielkie Księstwo Luksemburg pomogło wielu bardzo dużym firmom uniknąć płacenia podatku. Na kontach w Luksemburgu ukryte zostały ogromne sumy pieniędzy. Wszystko dzięki układom pomiędzy firmami, a państwem. Sprawą zajęli się dziennikarze z całego świata. bardzo dobrze...