Zaznacz stronę

Osoby odprowadzające składki do ZUS mogą je odliczać sobie od przychodu. Potrzebne do tego jest złożenie formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40.
Odliczenie składek od ZUS jest zgodne z ustawą, wprowadzoną w życie 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych:

– wszystkie osoby odprowadzające składki rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe mogą je sobie odliczać od przychodu.
– dotyczy to również składek potrąconych z przychodów podlegających opodatkowaniu.
Występują jednak wyjątki gdzie nie można odliczać składek. Wyjątkiem są składki:
– gdy podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony z podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– jeśli zaniechano poboru podatku dochodowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
– takie, które są wliczone do kosztów przychodów,
– jeśli zostały zwrócone podatnikowi w jakikolwiek inny sposób,
– takie, które zostały przychody, osiągniętych bez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Składki można odliczyć tylko do kwoty podatku, więcej niestety nie możemy.
Odliczenia, które robimy w trakcie trwania roku podatkowego następują przy obliczaniu składek na podatek:

– przez osoby odprowadzające podatek
– przez osoby prowadzące własną dzielność gospodarczą, albo czerpiące korzyści z najmu lub dzierżawy,
– przez podatników osiągających swoje przychody za granicą. Może to być praca, emerytura lub renta, albo prowadzonych działalność gospodarczą.

Trzeba złożyć PIT-36, PIT36L, POT-37 albo, PIT-40 żeby uzyskać zwrot składek.