Zaznacz stronę

Formularz PIT-36 jest kojarzony głównie z działalnością gospodarczą, jednak w niektórych przypadkach muszą skorzystać z niego także osoby nie prowadzące działalności.

Generalnie, formularz PIT-36 przeznaczony jest dla tych podatników, którzy otrzymali przychód bez pośrednictwa płatnika. Chodzi zatem o wszystkie sytuacje, w których podatnik samodzielnie odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy (nie odprowadzał ich pracodawca) lub zaliczki nie były odprowadzane, a podatnik samodzielnie oblicza podatek za cały rok. Drugim wymaganiem, jakie należy spełnić, aby rozliczać się na formularzu PIT-36 jest otrzymywanie przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Działalność gospodarcza i działy specjalne produkcji rolnej

Formularz PIT-36 składają jedynie ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają swój dochód na zasadach ogólnych, to znaczy według skali podatkowej. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową, rozliczają się na innych formularzach.

Najem i podobne umowy

Z formularza PIT-36 muszą skorzystać również osoby, które uzyskały dochód z najmu, podnajmu, dzierżawy i podobnych umów, jeżeli były opodatkowane na zasadach ogólnych (nie ryczałtowo).

Dochody z zagranicy

Formularz PIT-36 służy również do wykazania dochodów z pracy za granicą. W takim wypadku należy pamiętać o dołączeniu załącznika PIT/ZG.

Dochody z tzw. „innych źródeł”

Do „innych źródeł” należą wszystkie dochody opodatkowane według skali podatkowej, nie określone innymi nazwami. Można tu zaliczyć między innymi kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, odszkodowania, świadczenia takie jak alimenty albo stypendia, czy dochód uzyskany samodzielnie, na przykład ze sprzedaży swoich rzeczy w internecie.

Umowa o pracę, zlecenie lub o dzieło

Podatnicy uzyskujący przychód w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie albo umowę o dzieło, z reguły składają PIT-37. Jeżeli jednak podatnik taki, poza pracą, uzyskał dochód wykazywany na formularzu PIT-36, na przykład z najmu albo z zagranicy, nie składa osobno PIT-37 i PIT-36. W takiej sytuacji wszystkie źródła dochodu należy wykazać na jednym formularzu PIT-36.

Autor artykułu: RozliczeniePIT.pl – portal podatkowy oferujący bezpłatny program do rozliczenia PIT